Regulamin konkursu

Regulamin konkursu fotograficznego „Twoje Idealne Miejsce Relaksu” 

§1 Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest spółka Morisson Sp. z o.o., z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej 34, 63-405 Ostrów Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000805620. 
 2. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani organizowany przez platformę Facebook ani z nią związany. Informacje przekazywane są wyłącznie organizatorowi, a nie platformie Facebook. 

 §2 Uczestnictwo

 1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które są pełnoletnie i mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 
 3. Uczestnik musi wejść na stronę Poduchowo.pl i zapisz się do Newslettera, następnie opublikować w komentarzu pod postem konkursowym na stronie Facebook Poduchowo.pl, zdjęcie swojego miejsca relaksu z hashtagiem #IdealneMiejsceRelaksuPoduchowo.

 §3 Czas trwania

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu publikacji postu konkursowego na Facebooku, a kończy 9 czerwca 2024 roku o godzinie 23:59. 
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Facebook Poduchowo.pl dnia 14 czerwca 2024 roku. 

 §4 Zasady konkursu

 1. Zadaniem uczestników jest opublikowanie zdjęcia swojego miejsca relaksu, które jest zgodne z tematyką konkursu, pod postem konkursowym na stronie Facebook Poduchowo.pl, której administratorem jest organizator konkursu. 
 2. O wygranej decyduje kreatywność, estetyka przedstawionego miejsca oraz ilość reakcji "lubię to" na zdjęciu. 
 3. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi poprzez opublikowanie postu na stronie Facebook Poduchowo.pl. 

 §5 Nagrody

 1. Dla trzech osób, które zgromadzą najwięcej reakcji "lubię to" na swoje zdjęcie, przewidziano nagrody w postaci poduszek na huśtawkę, ławkę lub meble ogrodowe RELAX. 
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną. 
 3. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez prywatną wiadomość na Facebooku w ciągu trzech dni roboczych od daty ogłoszenia wyników.

 §6 Dane osobowe i akceptacja regulaminu

 1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 2. Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu (Morisson Sp. z o.o.) w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, w tym w szczególności w celach identyfikacji uczestników, komunikacji z nimi, przyznawania nagród oraz realizacji obowiązków podatkowych. 
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane na potrzeby konkursu i będą przechowywane do czasu zakończenia jego rozliczenia, chyba że uczestnicy wyrażą zgodę na ich dłuższe przetwarzanie w innych celach poprzez subskrypcję na stronie internetowej organizatora Poduchowo.pl zgodnie z zasadami subskrypcji, oraz zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie Organizatora. 
 4. Uczestnikom konkursu przysługują prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w tym prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z laureatami za pośrednictwem prywatnych wiadomości na Facebooku w celu przekazania informacji o wygranej oraz dalszej koordynacji przyznania i odbioru nagród. 

 §7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn; o wszelkich zmianach uczestnicy zostaną poinformowani poprzez publikację zmodyfikowanego regulaminu na stronie Facebook Poduchowo.pl.